Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Podocarpus Podocarpus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Polygonaceae Polygonaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Pterocarya Pterocarya sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Pterocarya Pterocarya sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Pterocarya Pterocarya sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Pterocarya Pterocarya sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Pterocarya Pterocarya sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Quercus Quercus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Quercus Quercus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Quercus Quercus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Rhus Rhus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Rhus Rhus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene