Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Keteleeria Keteleeria sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Leiotriletes Leiotriletes sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Liquidambar Liquidambar sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Liquidambar Liquidambar sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Liquidambar Liquidambar sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Liquidambar Liquidambar sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Lycopodiaceae Lycopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene