Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ericaceae Ericaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ericaceae Ericaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ericaceae Ericaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ericaceae Ericaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Fagus Fagus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Fagus Fagus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Fagus Fagus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ilex Ilex sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene