Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betula Betula sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Betula Betula sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Betula Betula sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Betula Betula sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Betula Betula sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Betulaceae Betulaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Betulaceae Betulaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Carpinus Carpinus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Carpinus Carpinus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Carpinus Carpinus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Carya Carya sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Carya Carya sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Carya Carya sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Carya Carya sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene