Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Trapa Trapa sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Tsuga Tsuga sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Tsuga Tsuga sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Tsuga Tsuga sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Tsuga Tsuga sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Tsuga Tsuga sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ulmus Ulmus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene