Author:
Ushakova,M.V.;Kazmina,T.A.;Tarasova,A.S.;Klimko,S.A.;Kostitsina,R.R.;Voitsel,Z.A.;Ivanova,E.A.;Markova,L.G.
Year:
1957
Title:
Lower Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Nizhnii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ushakova,M.V. et al. (1957) Lower Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Nizhnii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 123- 133
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Abies Abies sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene
Alnus Alnus sp.1 sp. nov. USSR(WSL) Early Oligocene