Author:
Bylatova,Z.I.;Voitsel,Z.A.;Gorbovets,A.N.
Year:
1957
Title:
Santonian. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Santon. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Bylatova,Z.I. et al. (1957) Santonian. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Santon. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 84- 97
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(WSL) Santonian
Acer Acer sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Agathis Agathis sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(WSL) Santonian
Anemia Anemia sp USSR(WSL) Santonian
Anemia Anemia sp USSR(WSL) Santonian
Anemia Anemia sp USSR(WSL) Santonian
Angiospermae Angiospermae sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Angiospermae Angiospermae sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Angiospermae Angiospermae sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Angiospermae Angiospermae sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Angiospermae Angiospermae sp sp. nov. USSR(WSL) Santonian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(WSL) Santonian
Betula Betula USSR(WSL) Santonian
Betulaceae Betulaceae USSR(WSL) Santonian
Botrychium Botrychium USSR(WSL) Santonian