Author:
Umnova,N.I.
Year:
1980
Title:
Palynological characteristics of Visean deposits of the Central Region of the Russian Plate. (In: Palinologicheskie issledovaniya Proterozoya i Fanerozoya neftegazonoshykh. T.V. Byvsheva, editor.)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Vizeiskikh otlozhenii Tsentralnykh Raionov Russkoi Plity. (In: Palinologicheskie issledovaniya Proterozoya i Fanerozoya neftegazonoshykh. T.V. Byvsheva,editor.)
Reference:
Umnova,N.I. (1980) Palynological characteristics of Visean deposits of the Central Region of the Russian Plate. (In: Palinologicheskie issledovaniya Proterozoya i Fanerozoya neftegazonoshykh. T.V. Byvsheva, editor.) [ Palinologicheskaya kharakteristika Vizeiskikh otlozhenii Tsentralnykh Raionov Russkoi Plity. (In: Palinologicheskie issledovaniya Proterozoya i Fanerozoya neftegazonoshykh. T.V. Byvsheva,editor.) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI). Palinologicheskie issledovaniya Proterozoya i Fanerozoya neftegazonoshykh. T.V.Byvsheva,editor. Vol. 217 P. 89- 100
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes erinaceus USSR(European) Middle Visean Late Visean
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinus USSR(European) Visean
Acanthotriletes Acanthotriletes subintortus USSR(European) Middle Visean Late Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes exilis USSR(European) Middle Visean Late Visean
Azonaletes Azonaletes bobrinkii USSR(European) Middle Visean
Azonaletes Azonaletes costatus USSR(European) Late Visean
Azonaletes Azonaletes leguminiformis USSR(European) Middle Visean
Azonaletes Azonaletes mosquensis USSR(European) Middle Visean
Azonaletes Azonaletes novus USSR(European) Late Visean
Azonaletes Azonaletes planus USSR(European) Middle Visean
Azonaletes Azonaletes radforthii USSR(European) Middle Visean
Azonaletes Azonaletes similis USSR(European) Middle Visean
Camarozonotriletes Camarozonotriletes auritus USSR(European) Middle Visean Late Visean
Camarozonotriletes Camarozonotriletes circumligus USSR(European) Middle Visean Late Visean
Camarozonotriletes Camarozonotriletes granulosus USSR(European) Early Visean Middle Visean
Cingulizonates Cingulizonates bialatus USSR(European) Visean
Cingulizonates Cingulizonates bialatus USSR(European) Middle Visean Late Visean