Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Picea Picea strobiformis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Picea Picea taedaeformis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Pinus Pinus banksianaeformis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Pinus Pinus cembrae USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Pinus Pinus diploxylon USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Pinus Pinus eupitys USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Pinus Pinus haploxylon USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Pinus Pinus protocembra USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Pinus Pinus pseudostrobus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Pinus Pinus sibiriciformis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Pistaceae Pistaceae USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Pistillipollenites Pistillipollenites mcgregorii USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Planera Planera USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Platanus Platanus USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Platycarya Platycarya USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Middle Oligocene
Pleurospermaepollenites Pleurospermaepollenites tastachensis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Pleurospermaepollenites Pleurospermaepollenites tastachensis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Middle Oligocene