Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Magnolia Magnolia USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Marsilea Marsilea USSR(Yakut ASSR) Middle Oligocene Late Oligocene
Morus Morus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Myrica Myrica USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Nipa Nipa USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Nothofagus Nothofagus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Nuphar Nuphar USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Nymphaea Nymphaea USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Nyssa Nyssa USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Nyssa Nyssa ingentipollinia USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Nyssa Nyssa ingentipollinia USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Oleaceae Oleaceae USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Osmunda Osmunda USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Papilionaceae Papilionaceae USSR(Yakut ASSR) Middle Oligocene Late Oligocene
Picea Picea cembraeformis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Picea Picea eupicea USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Picea Picea omorica USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene