Author:
Chigurayeva,A.A.;Tereshkova,T.V.
Year:
1983
Title:
Compositae pollen in the Upper Poliocene and Pleistocene strata of the Volga-Ural Region
Foreign title:
Pyl'tsa Solhnotsvetnykh v verkhnepliotsenovykh i Pleystotsenovykh otlozheniyakh Volgo-Ural'Skogo Regiona
Reference:
Chigurayeva,A.A. et al. (1983) Compositae pollen in the Upper Poliocene and Pleistocene strata of the Volga-Ural Region [ Pyl'tsa Solhnotsvetnykh v verkhnepliotsenovykh i Pleystotsenovykh otlozheniyakh Volgo-Ural'Skogo Regiona ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 97- 101
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Achillea Achillea USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Achillea Achillea millefolium USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Anthemis Anthemis sp.1 sp. nov. USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Anthemis Anthemis sp.2 sp. nov. USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Arctium Arctium sp sp. nov. USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Arctium Arctium tomentosum USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Aster Aster sp USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Carduoideae Carduoideae USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Carduus Carduus USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Carduus Carduus acanthoides USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Centaurea Centaurea USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Centaurea Centaurea stenolepis USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Chondrilla Chondrilla USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Cichorioideae Cichorioideae USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Cichorium Cichorium USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Cirsium Cirsium sp sp. nov. USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene
Crepis Crepis USSR(Urals) Late Pliocene Pleistocene