Author:
Krassilov,V.A.
Year:
1983
Title:
The botanical Affiliation of certain Mesozoic Bilobate pollen grains
Foreign title:
O botanicheskoy Prinadlezhnosti Nekotorykh Mezozy Skikh Dvukhmeshkovykh Pal'Tsevykh Zeren
Reference:
Krassilov,V.A. (1983) The botanical Affiliation of certain Mesozoic Bilobate pollen grains [ O botanicheskoy Prinadlezhnosti Nekotorykh Mezozy Skikh Dvukhmeshkovykh Pal'Tsevykh Zeren ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 70- 76
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abiespollenites Abiespollenites Nd Mesozoic
Abietineaepollenites Abietineaepollenites Nd Mesozoic
Alisporites Alisporites bilateralis Nd Early Cretaceous
Alisporites Alisporites sp sp. nov. Nd Early Cretaceous
Caytonanthus Caytonanthus Nd Cretaceous
Caytonanthus Caytonanthus tyrinensis Nd Permian
Cedripites Cedripites Nd Cretaceous
Cuneatisporites Cuneatisporites Nd Early Cretaceous
Falcisporites Falcisporites Nd Early Cretaceous
Keteleeria Keteleeria Nd Mesozoic
Klausipollenites Klausipollenites Nd Early Cretaceous
Parvisaccites Parvisaccites sp sp. nov. Nd Cretaceous
Piceaepollenites Piceaepollenites Nd Mesozoic
Piceapollis Piceapollis Nd Mesozoic
Pinus Pinus Nd Mesozoic
Pinuspollenites Pinuspollenites Nd Mesozoic
Pityosporites Pityosporites Nd Early Cretaceous