Author:
Fradkina,A.F.
Year:
1983
Title:
Climatostratigraphy of the Neogene in Northeastern Asia according to palynological data
Foreign title:
Klimatostratigrafiya Neogena na Severo-Vostoke Azii po palinologicheskim dannym
Reference:
Fradkina,A.F. (1983) Climatostratigraphy of the Neogene in Northeastern Asia according to palynological data [ Klimatostratigrafiya Neogena na Severo-Vostoke Azii po palinologicheskim dannym ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 37- 40
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Carpinus Carpinus USSR(Siberia) Miocene
Carya Carya USSR(Siberia) Miocene
Castanea Castanea USSR(Siberia) Miocene
Corylus Corylus USSR(Siberia) Miocene
Engelhardtia Engelhardtia USSR(Siberia) Miocene
Fagus Fagus USSR(Siberia) Miocene
Ilex Ilex USSR(Siberia) Miocene
Juglans Juglans USSR(Siberia) Miocene
Liquidambar Liquidambar USSR(Siberia) Miocene
Myrica Myrica USSR(Siberia) Miocene
Nyssa Nyssa USSR(Siberia) Miocene
Platycarya Platycarya USSR(Siberia) Miocene
Sterculiaceae Sterculiaceae USSR(Siberia) Miocene
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(Siberia) Miocene
Tilia Tilia USSR(Siberia) Miocene
Ulmus Ulmus USSR(Siberia) Miocene
Zelkova Zelkova USSR(Siberia) Miocene