Author:
Grigoreva,K.N.
Year:
1983
Title:
Distribution of Schizeaceae spores in Upper Jurassic and Lower Cretaceous Stata-For example, in the northern Regions of Central Siberia
Foreign title:
Rasprostraneniya spor Schizaeaceae v verkhneyur Skikh i Nizhnemelovykh otlozheniyakh na Primere Severnykh Rayonov Sredney
Reference:
Grigoreva,K.N. (1983) Distribution of Schizeaceae spores in Upper Jurassic and Lower Cretaceous Stata-For example, in the northern Regions of Central Siberia [ Rasprostraneniya spor Schizaeaceae v verkhneyur Skikh i Nizhnemelovykh otlozheniyakh na Primere Severnykh Rayonov Sredney ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 30- 33
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Aequitriradites Aequitriradites spinulosus USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Aequitriradites Aequitriradites verrucosus USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia asper USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia enorme USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia exilioides USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia perforata USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia sp USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia trichacantha USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Anemia Anemia tricostata USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Appendicisporites Appendicisporites degeneratus USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Cedrus Cedrus USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Cedrus Cedrus pachyderma USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Cedrus Cedrus parvisaccata USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Cicatricosisporites Cicatricosisporites australiensis USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous