Author:
Komarova,N.I.;Paskar,Z.S.;Petrosyants,M.A.
Year:
1983
Title:
Palynological zoning of Maestrichtian marine strata in Central Asia and Kazakhstan
Foreign title:
O palinologicheskom Payonirovanii Morskikh otlozheniy Maastrikhta Sredney Azii i Kazakhstana
Reference:
Komarova,N.I. et al. (1983) Palynological zoning of Maestrichtian marine strata in Central Asia and Kazakhstan [ O palinologicheskom Payonirovanii Morskikh otlozheniy Maastrikhta Sredney Azii i Kazakhstana ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 34- 36
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Aquilapollenites Aquilapollenites sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Classopollis Classopollis sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Ephedripites Ephedripites sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Gnetaceaepollenites Gnetaceaepollenites sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Kuprianipollis Kuprianipollis sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Loranthacites Loranthacites sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Mancicorpus Mancicorpus sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Normapolles Normapolles sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Orbiculapollis Orbiculapollis sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Triprojectacites Triprojectacites sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Ulmoideipites Ulmoideipites sp USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian