Author:
Verbitskaya,Z.I.;Komarova,N.I.;Kruchinina,N.V.;Romanovskaya,G.M.
Year:
1982
Title:
Detailed separation of Mesozoic deposits northern boundry Kazakhistan Fold Area, (from miospores). (In: Contemporary Significance of Paleontology for Stratigraphy.)
Foreign title:
O Detalnom Raschlenenii Mezozoickikh otlozhenii Severnogo Obramleniya Kazakhstanskoi Skladchatoi Oblasti(Po miosporam)
Reference:
Verbitskaya,Z.I. et al. (1982) Detailed separation of Mesozoic deposits northern boundry Kazakhistan Fold Area, (from miospores). (In: Contemporary Significance of Paleontology for Stratigraphy.) [ O Detalnom Raschlenenii Mezozoickikh otlozhenii Severnogo Obramleniya Kazakhstanskoi Skladchatoi Oblasti(Po miosporam) ] Trudy Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestvo, 24th Sessii,Akademiya Nauk SSR P. 81- 85
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alisporites Alisporites USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Appendicisporites Appendicisporites matesovae USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Aratrisporites Aratrisporites paraspinosus USSR(Kazakh SSR) Rhaetian
Castanea Castanea USSR(Kazakh SSR) Senonian
Casuarinidites Casuarinidites USSR(Kazakh SSR) Senonian
Chordasporites Chordasporites USSR(Kazakh SSR) Rhaetian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites auritus USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Classopollis Classopollis USSR(Kazakh SSR) Rhaetian Valanginian
Classopollis Classopollis classoides USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Clavifera Clavifera rudis USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Comptonia Comptonia USSR(Kazakh SSR) Senonian
Coniopteris Coniopteris USSR(Kazakh SSR) Bajocian Valanginian
Cupuliferoidaepollenites Cupuliferoidaepollenites sp USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Cyathidites Cyathidites USSR(Kazakh SSR) Berriasian Valanginian
Dictyophyllum Dictyophyllum USSR(Kazakh SSR) Rhaetian
Duplexisporites Duplexisporites USSR(Kazakh SSR) Aalenian