Author:
Kozlov,M.S.;Stuchevskii,N.I.;Uslugii,M.O.
Year:
1986
Title:
Stratigraphic separation of Devonian deposits of the Berezovsk-Belousovsk Mining area
Foreign title:
Stratigraficheskoe Raschlenenie Devonskikh Otlo Zhenii Berezovsko-Belousovskogo Rudnogo Polya
Reference:
Kozlov,M.S. et al. (1986) Stratigraphic separation of Devonian deposits of the Berezovsk-Belousovsk Mining area [ Stratigraficheskoe Raschlenenie Devonskikh Otlo Zhenii Berezovsko-Belousovskogo Rudnogo Polya ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1986 # 4 P. 24- 32
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes denticulatus USSR(Kazakh SSR) Early Emsian
Acanthotriletes Acanthotriletes denticulatus USSR(Kazakh SSR) Ludlovian Siegenian
Acanthotriletes Acanthotriletes mutabilis USSR(Kazakh SSR) Emsian Frasnian
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinosus USSR(Kazakh SSR) Early Emsian
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinosus USSR(Kazakh SSR) Early Emsian
Acanthotriletes Acanthotriletes perpusillus USSR(Kazakh SSR) Late Emsian Eifelian
Acanthotriletes Acanthotriletes pullus USSR(Kazakh SSR) Givetian Frasnian
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Kazakh SSR) Eifelian Frasnian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Emsian
Acanthotriletes Acanthotriletes submutabilis USSR(Kazakh SSR) Early Emsian
Acanthotriletes Acanthotriletes uncatus USSR(Kazakh SSR) Givetian Frasnian
Archaeotriletes Archaeotriletes hamulus USSR(Kazakh SSR) Givetian Frasnian
Archaeotriletes Archaeotriletes heteromerus USSR(Kazakh SSR) Early Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes basilaris USSR(Kazakh SSR) Eifelian Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes compactus USSR(Kazakh SSR) Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes decorus USSR(Kazakh SSR) Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes dedaleus USSR(Kazakh SSR) Late Famennian