Author:
Raznitsyn,V.A.
Year:
1983
Title:
Lower Visean of Dnieper-Donets Basin
Foreign title:
Nizhnevizeiskie otlozheniya Dnelrovsko-Donetskoi Vpadiny
Reference:
Raznitsyn,V.A. (1983) Lower Visean of Dnieper-Donets Basin [ Nizhnevizeiskie otlozheniya Dnelrovsko-Donetskoi Vpadiny ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1983 # 7 P. 27- 40
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes dominans USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Acanthotriletes Acanthotriletes multisetus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Acanthotriletes Acanthotriletes pennatus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Acanthotriletes Acanthotriletes rarisetosus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Acanthotriletes Acanthotriletes spinosus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes amplectus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes compactus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes devonicus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes literatus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes literatus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes malevkensis USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes multiplicabilis USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes upensis USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Cingulizonates Cingulizonates radiatus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Dictyotriletes Dictyotriletes implicatus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Dictyotriletes Dictyotriletes magnus USSR(Ukrainian SSR) Early Visean
Dictyotriletes Dictyotriletes trivialis USSR(Ukrainian SSR) Early Visean