Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Rotatisporites Rotatisporites rotatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Setosisporites Setosisporites praetextus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Setosisporites Setosisporites subpilosus USSR(Ukrainian SSR) Visean Bashkirian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Spore Spore type 10 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Spore Spore type 11 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Spore Spore type 14 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Spore Spore type 14a sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Spore Spore type 15 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian