Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Apiculatisporites Apiculatisporites apiculatus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Apiculatisporites Apiculatisporites latihirsutus USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Apiculatisporites Apiculatisporites sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Calamites Calamites sp. Scho.,1938 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Calamospora Calamospora laevigata USSR(Ukrainian SSR) Visean
Calamospora Calamospora laevigata Nd Nd
Cystosporites Cystosporites bennholdii USSR(Ukrainian SSR) Visean
Laevigati Laevigati sp. Bail.,1935 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Laevigatisporites Laevigatisporites laevigatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Laevigatisporites Laevigatisporites reinschii USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Laevigatisporites Laevigatisporites silvanus USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Lagenicula Lagenicula agnina USSR(Ukrainian SSR) Visean Early Namurian
Lagenicula Lagenicula apiculata sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Early Namurian
Lagenicula Lagenicula horrida USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Lagenicula Lagenicula kidstoni USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Lagenicula Lagenicula kidstoni USSR(Ukrainian SSR) Visean Bashkirian
Lagenicula Lagenicula simplex USSR(Ukrainian SSR) Visean Namurian