Author:
Vakhrameev,V.A.;Abduazimova,I.M.;Shvetsova,E.M.;Bogomolova,A.M.;Khadayberdyev,R.K.
Year:
1985
Title:
Lower Cretaceous stratigraphy of the Central Kyzylkum
Foreign title:
Stratigrafiya Nizhego Mela Isentral'Nykh Kyeklkumov
Reference:
Vakhrameev,V.A. et al. (1985) Lower Cretaceous stratigraphy of the Central Kyzylkum [ Stratigrafiya Nizhego Mela Isentral'Nykh Kyeklkumov ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1985 # 4 P. 61- 71
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Appendicisporites Appendicisporites crimensis USSR(Uzbek SSR) Early Albian Middle Albian
Appendicisporites Appendicisporites matesovae USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Appendicisporites Appendicisporites tricornitatus USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites australiensis USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites brevilaesuratus USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites dorogensis USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites sp USSR(Uzbek SSR) Early Albian Middle Albian
Classopollis Classopollis sp USSR(Uzbek SSR) Late Aptian Late Cretaceous
Clavifera Clavifera triplex USSR(Uzbek SSR) Aptian Middle Albian
Clavifera Clavifera tuberosa USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Concavissimisporites Concavissimisporites sp USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Cyathidites Cyathidites sp USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Deltoidospora Deltoidospora sp USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Eucommiidites Eucommiidites troedssonii USSR(Uzbek SSR) Late Cretaceous
Foraminisporis Foraminisporis sp USSR(Uzbek SSR) Late Aptian
Foraminisporis Foraminisporis wonthaggiensis USSR(Uzbek SSR) Late Albian Cenomanian
Foveosporites Foveosporites cenomanicus USSR(Uzbek SSR) Late Albian Cenomanian