Author:
Biske,S.F.
Year:
1971
Title:
Correlation of Paleogene-Neogene non-marine sediments of Alaska and north-eastern Asia as found from paleobotanic data.
Foreign title:
Korelyatsiya Paleogenovykh i Neogenovykh Kontinent Alnykh otlozhenii Alyaski i Severo-Vostoka Azii po Paleobotanicheskim dannym
Reference:
Biske,S.F. (1971) Correlation of Paleogene-Neogene non-marine sediments of Alaska and north-eastern Asia as found from paleobotanic data. [ Korelyatsiya Paleogenovykh i Neogenovykh Kontinent Alnykh otlozhenii Alyaski i Severo-Vostoka Azii po Paleobotanicheskim dannym ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Izdatelstvo, Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" # 8 P. 29- 33
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Siberia) Middle Eocene Late Neogene
Abutilon Abutilon USSR(Siberia) Middle Eocene Late Eocene
Acer Acer USSR(Siberia) Middle Miocene Late Miocene
Acer Acer USSR(Siberia) Middle Eocene Late Neogene
Aceraceae Aceraceae USSR(Siberia) Early Miocene Middle Miocene
Actinidia Actinidia USSR(Siberia) Middle Eocene Late Eocene
Alangium Alangium USSR(Siberia) Middle Eocene Late Eocene
Alnus Alnus USSR(Siberia) Middle Pliocene Late Pliocene
Anacardiaceae Anacardiaceae USSR(Siberia) Middle Eocene Middle Miocene
Angiospermae Angiospermae USSR(Siberia) Middle Pliocene Late Pliocene
Aralia Aralia USSR(Siberia) Middle Eocene Late Eocene
Aralia Aralia USSR(Siberia) Early Miocene Middle Miocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Siberia) Early Miocene Middle Miocene
Betula Betula USSR(Siberia) Early Miocene Middle Miocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Siberia) Middle Pliocene Late Pliocene
Bryales Bryales USSR(Siberia) Paleocene
Cardiospermum Cardiospermum USSR(Siberia) Middle Eocene Late Eocene