Author:
Goncharov,V.F.;Kulkova,I.A.
Year:
1970
Title:
On the Eocene age of Tastakh series of Yan-Indigirka Lowland
Foreign title:
Ob eotsenovom vozraste Tastakhskoi Svity v Yano-Indigirskoi Nizmennosti
Reference:
Goncharov,V.F. et al. (1970) On the Eocene age of Tastakh series of Yan-Indigirka Lowland [ Ob eotsenovom vozraste Tastakhskoi Svity v Yano-Indigirskoi Nizmennosti ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Izdatelstvo, Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" # 11 P. 87- 93
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Yakut ASSR) Eocene
Acer Acer USSR(Yakut ASSR) Eocene
Alnus Alnus USSR(Yakut ASSR) Eocene
Anacardiaceae Anacardiaceae USSR(Yakut ASSR) Eocene
Betula Betula USSR(Yakut ASSR) Eocene
Bryales Bryales USSR(Yakut ASSR) Eocene
Carya Carya USSR(Yakut ASSR) Eocene
Carya Carya spackmania USSR(Yakut ASSR) Eocene
Castanea Castanea USSR(Yakut ASSR) Eocene
Castanopsis Castanopsis USSR(Yakut ASSR) Eocene
Cedrus Cedrus USSR(Yakut ASSR) Eocene
Cibotium Cibotium USSR(Yakut ASSR) Eocene
Comptonia Comptonia USSR(Yakut ASSR) Eocene
Corylus Corylus USSR(Yakut ASSR) Eocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Eocene
Cyathea Cyathea USSR(Yakut ASSR) Eocene
Cyclocarya Cyclocarya USSR(Yakut ASSR) Eocene