Author:
Ponomarenko,Z.K.;Kalmeneva,A.K.
Year:
1983
Title:
Correlation of Upper Cretaceous and Paleogene deposits of the Tungaisk Basin. (In: Stratigraphy and Correlation of Sediments Using Palynology Methods. Materials IV All-Union Palynological Conference. G.N.Papulov, editor)
Foreign title:
Korrelyatsiya verkhnemelovykh i Paleogenovykh otlozhenii Turgaiskogo Progiba. (In: Stratigrafiya i Korrelyatskiy Osadkov Metodami Palinologii. Materialy IV Vsecoyuznoi Palinologicheskoi Konferentsii. G.N.Papulov,editor)
Reference:
Ponomarenko,Z.K. et al. (1983) Correlation of Upper Cretaceous and Paleogene deposits of the Tungaisk Basin. (In: Stratigraphy and Correlation of Sediments Using Palynology Methods. Materials IV All-Union Palynological Conference. G.N.Papulov, editor) [ Korrelyatsiya verkhnemelovykh i Paleogenovykh otlozhenii Turgaiskogo Progiba. (In: Stratigrafiya i Korrelyatskiy Osadkov Metodami Palinologii. Materialy IV Vsecoyuznoi Palinologicheskoi Konferentsii. G.N.Papulov,editor) ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR, Materialy IV Vsesoyuznoi Palinogicheskoi Kongerent SII, Tyumen 1981 P. 142- 144
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia radiata USSR(Krasnoyarsk Kray) Maastrichtian
Aquilapollenites Aquilapollenites USSR(Krasnoyarsk Kray) Maastrichtian
Basopollis Basopollis USSR(Krasnoyarsk Kray) Paleocene
Betulaepollenites Betulaepollenites microexcelsus USSR(Krasnoyarsk Kray) Santonian Campanian
Bohemiperipollis Bohemiperipollis sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Cenomanian
Bohemiperipollis Bohemiperipollis zaklinskai USSR(Krasnoyarsk Kray) Cenomanian
Camarozonosporites Camarozonosporites bullatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Maastrichtian
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Eocene
Castanopsis Castanopsis sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Eocene
Casuarinidites Casuarinidites cainozoicus USSR(Krasnoyarsk Kray) Santonian Campanian
Caudaspora Caudaspora spinosa USSR(Krasnoyarsk Kray) Turonian
Cedrus Cedrus parvisaccata USSR(Krasnoyarsk Kray) Cenomanian
Cirratriradites Cirratriradites luminosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Paleocene
Classopollis Classopollis USSR(Krasnoyarsk Kray) Cenomanian Maastrichtian
Complexiopollis Complexiopollis USSR(Krasnoyarsk Kray) Cenomanian Turonian
Corylopsis Corylopsis sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Cenomanian
Disulcites Disulcites reticulatus USSR(Krasnoyarsk Kray) Cenomanian