Author:
Bulekbaev,S.E.;Ganelina,R.A.;Garetsky,R.G.;Dalian,I.B.;Muldakulov,G.G.;Shlesinger,A.E.
Year:
1967
Title:
Carboniferous and Permian deposits in the eastern part of the Pre-Kaspian Depression
Foreign title:
Kamennougol'Nye i Nezhnepermskie otlozheniya Vostochnoi Pribortovaya Prikaspiiskoi Vpadiny
Reference:
Bulekbaev,S.E. et al. (1967) Carboniferous and Permian deposits in the eastern part of the Pre-Kaspian Depression [ Kamennougol'Nye i Nezhnepermskie otlozheniya Vostochnoi Pribortovaya Prikaspiiskoi Vpadiny ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 42 # 6 P. 32- 43
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Azonaletes Azonaletes fabaginus USSR(Kazakh SSR) Kungurian
Azonaletes Azonaletes levis USSR(Kazakh SSR) Kungurian
Azonomonoletes Azonomonoletes minutus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes alveolatus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes amplectus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes cancellatus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes erinaceus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes glaber USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes grandicornis USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes grumosus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes inermis USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes insignitus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes lacunosus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes lasius USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes lobophorus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes macrurus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes microrugosus USSR(Kazakh SSR) Early Carboniferous