Author:
Barash,B.I.;Fokina,N.I.
Year:
1970
Title:
Stratigraphy of Jurassic deposits of Pitnyak Region
Foreign title:
Stratigrafiya Juskikh otlozhenii Pitnyakskogo Raiona
Reference:
Barash,B.I. et al. (1970) Stratigraphy of Jurassic deposits of Pitnyak Region [ Stratigrafiya Juskikh otlozhenii Pitnyakskogo Raiona ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 45 # 3 P. 119- 128
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alsophila Alsophila USSR(Uzbek SSR) Callovian
Alsophila Alsophila chetaensis USSR(Uzbek SSR) Late Aalenian Early Bajocian
Araucariacites Araucariacites USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Bathonian
Bennettitales Bennettitales USSR(Uzbek SSR) Callovian
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Bathonian
Caytonipollenites Caytonipollenites USSR(Uzbek SSR) Bathonian Callovian
Caytonipollenites Caytonipollenites pallidus USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Early Bajocian
Chlathropteris Chlathropteris USSR(Uzbek SSR) Bajocian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Uzbek SSR) Bathonian
Classopollis Classopollis USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Callovian
Clathropteris Clathropteris obovata USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Aalenian
Coniopteris Coniopteris USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Bathonian
Dictyophyllidites Dictyophyllidites harrisii USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Bathonian
Disaccites Disaccites USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Bathonian
Eboracia Eboracia USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Bathonian
Ginkgo Ginkgo USSR(Uzbek SSR) Callovian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus USSR(Uzbek SSR) Late Toarcian Bathonian