Author:
Obonitskaya,E.K.
Year:
1964
Title:
Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral
Foreign title:
Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya
Reference:
Obonitskaya,E.K. (1964) Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral [ Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1964 # 3 P. 94- 100
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Selaginella Selaginella multiradiata USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Selaginella Selaginella utriculosa USSR(Uzbek SSR) Aptian Senonian
Sphagnum Sphagnum glabellum USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes USSR(Uzbek SSR) Aptian Turonian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes radiatus USSR(Uzbek SSR) Senonian
Taurocusporites Taurocusporites USSR(Uzbek SSR) Aptian Senonian
Tricolpites Tricolpites USSR(Uzbek SSR) Cenomanian Senonian
Tricolpopollenites Tricolpopollenites USSR(Uzbek SSR) Aptian Senonian
Tricolpopollenites Tricolpopollenites retiformis USSR(Uzbek SSR) Cenomanian
Tricolpopollenites Tricolpopollenites sp USSR(Uzbek SSR) Cenomanian
Tricolporites Tricolporites USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Tricolporites Tricolporites striatellus USSR(Uzbek SSR) Senonian
Tricolporopollenites Tricolporopollenites USSR(Uzbek SSR) Aptian Senonian
Tricolporopollenites Tricolporopollenites distinctus USSR(Uzbek SSR) Cenomanian