Author:
Obonitskaya,E.K.
Year:
1964
Title:
Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral
Foreign title:
Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya
Reference:
Obonitskaya,E.K. (1964) Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral [ Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1964 # 3 P. 94- 100
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Pinaceae Pinaceae USSR(Uzbek SSR) Aptian Senonian
Pinus Pinus kulandyensis USSR(Uzbek SSR) Senonian
Platanus Platanus sp USSR(Uzbek SSR) Cenomanian
Podocarpus Podocarpus USSR(Uzbek SSR) Senonian
Polyporites Polyporites clarus USSR(Uzbek SSR) Cenomanian
Pteruchipollenites Pteruchipollenites USSR(Uzbek SSR) Senonian
Quercites Quercites sparsus USSR(Uzbek SSR) Cenomanian Senonian
Schizaea Schizaea USSR(Uzbek SSR) Turonian Senonian
Schizaea Schizaea certa USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian
Schizaea Schizaea evidens USSR(Uzbek SSR) Cenomanian
Schizaea Schizaea kulandyensis USSR(Uzbek SSR) Cenomanian
Schizaea Schizaea laevigatiformis USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian
Schizaeaceae Schizaeaceae USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Selaginella Selaginella USSR(Uzbek SSR) Turonian Senonian
Selaginella Selaginella ferganica USSR(Uzbek SSR) Cenomanian
Selaginella Selaginella hirta USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian
Selaginella Selaginella kemensis USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian