Author:
Lashmanova,R.M.;Partika,I.I.
Year:
1971
Title:
Palynological characteristics of the Carboniferous in the Kochanovo oil and Gas deposits, Dnieper-Donets Basin.
Foreign title:
Palinologichna kharakteristika Kam'Yanovugil'Nikh vidkladiv Kachanivs'Kogo Naftogazovogo Rodovishcha Dniprovs'Ko-Donets'Koi Zapadini
Reference:
Lashmanova,R.M. et al. (1971) Palynological characteristics of the Carboniferous in the Kochanovo oil and Gas deposits, Dnieper-Donets Basin. [ Palinologichna kharakteristika Kam'Yanovugil'Nikh vidkladiv Kachanivs'Kogo Naftogazovogo Rodovishcha Dniprovs'Ko-Donets'Koi Zapadini ] Geologiya i Geokhimiya Goryuchikh Iskopaemykh,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 27 P. 29- 34
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes confragosus USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian Kasimovian
Acanthotriletes Acanthotriletes convexus USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian
Acanthotriletes Acanthotriletes lygodioformis USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian
Acanthotriletes Acanthotriletes macrurus USSR(Ukrainian SSR) Kasimovian
Acanthotriletes Acanthotriletes microspinosus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Kasimovian
Acanthotriletes Acanthotriletes multisetus USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinosus USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian
Acanthotriletes Acanthotriletes pennatus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Late Bashkirian
Acanthotriletes Acanthotriletes piroformis USSR(Ukrainian SSR) Namurian Kasimovian
Acanthotriletes Acanthotriletes rarus USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian
Acanthotriletes Acanthotriletes rotundatus USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian Kasimovian
Acanthotriletes Acanthotriletes subrotundatus USSR(Ukrainian SSR) Kasimovian
Acanthotriletes Acanthotriletes tenuispinosus USSR(Ukrainian SSR) Namurian
Acanthotriletes Acanthotriletes ungulatus USSR(Ukrainian SSR) Late Bashkirian Kasimovian
Azonomonoletes Azonomonoletes vulgaris USSR(Ukrainian SSR) Namurian Kasimovian
Brachytrilistrium Brachytrilistrium patulum USSR(Ukrainian SSR) Namurian Kasimovian
Brochotriletes Brochotriletes sp USSR(Ukrainian SSR) Namurian Kasimovian