Author:
Barkhatnaya,I.N.;Kutuzova,V.V.
Year:
1967
Title:
Spore-pollen characteristics of Jurassic deposits, Western Uzbekistan. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors)
Foreign title:
Sporovo-pyl'tsevaya kharakteristika Yurstikh Otloz Henii Zapadnogo Uzbekistana. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors)
Reference:
Barkhatnaya,I.N. et al. (1967) Spore-pollen characteristics of Jurassic deposits, Western Uzbekistan. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors) [ Sporovo-pyl'tsevaya kharakteristika Yurstikh Otloz Henii Zapadnogo Uzbekistana. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 52 P. 81- 90
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Uzbek SSR) Bathonian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bajocian
Bennettitaceae Bennettitaceae USSR(Uzbek SSR) Aalenian Tithonian
Brochotriletes Brochotriletes vulgaris USSR(Uzbek SSR) Early Callovian Tithonian
Camptotriletes Camptotriletes USSR(Uzbek SSR) Early Callovian
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bathonian
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Uzbek SSR) Aalenian Early Callovian
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bajocian
Caytoniales Caytoniales USSR(Uzbek SSR) Aalenian Bajocian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Uzbek SSR) Aalenian Tithonian
Classopollis Classopollis USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic Tithonian
Coniferales Coniferales USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic Middle Jurassic
Coniopteris Coniopteris USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic Tithonian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Uzbek SSR) Aalenian Early Callovian
Cupressacites Cupressacites USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic Middle Jurassic
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Uzbek SSR) Aalenian Tithonian
Cycas Cycas USSR(Uzbek SSR) Early Jurassic Middle Jurassic