Author:
Aristova,K.E.
Year:
1967
Title:
Spore-pollen complexes of support well Kylandy 1 and its significance to stratigraphy and paleogeography of the Mesozoic of northern Pre Aral. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors)
Foreign title:
Sporovo-Ply'tsevye kompleksy Opornoi Skvazhiny Kylandy 1 i Ikh znachenie Alya stratigrafii i paleogeografii Mezozoya Severnoga Priaral'ya. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors)
Reference:
Aristova,K.E. (1967) Spore-pollen complexes of support well Kylandy 1 and its significance to stratigraphy and paleogeography of the Mesozoic of northern Pre Aral. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors) [ Sporovo-Ply'tsevye kompleksy Opornoi Skvazhiny Kylandy 1 i Ikh znachenie Alya stratigrafii i paleogeografii Mezozoya Severnoga Priaral'ya. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 52 P. 73- 80
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kazakh SSR) Aptian
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Kazakh SSR) Aptian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bajocian
Anemia Anemia aurifera USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia caucasica USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Anemia Anemia crimensis USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia exilioides USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Anemia Anemia genuina USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia imbricata USSR(Kazakh SSR) Aptian
Anemia Anemia imperfecta USSR(Kazakh SSR) Aptian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Anemia Anemia matesovae USSR(Kazakh SSR) Albian
Anemia Anemia pseudotripartita USSR(Kazakh SSR) Aptian
Anemia Anemia silvestris USSR(Kazakh SSR) Aptian
Anemia Anemia sp USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Anemia Anemia tricostata USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Bennettites Bennettites USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic Albian