Author:
Krylova,A.K.;Narbutas,V.V.;Karataiute-Talitaa,V.N.;Zheiba,S.I.;Vasilyauskas,V.M.;Makhnach,A.S.;Golubtsov,V.K.;Khizhyakov,A.V.;Potyanovskaya,G.M.;Gurevich,K.Y.;Bobrinskii,V.M.;Safarov,E.I.;Kapian,V.K.
Year:
1973
Title:
Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor)
Foreign title:
Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors)
Reference:
Krylova,A.K. et al. (1973) Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor) [ Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 347 P. 63- 92
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lophozonotriletes Lophozonotriletes scurrus USSR(Russian Platform) Givetian Tournaisian
Lophozonotriletes Lophozonotriletes scurrus USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes communis USSR(Russian Platform) Eifelian
Retusotriletes Retusotriletes communis USSR(Russian Platform) Early Famennian
Retusotriletes Retusotriletes concinnus USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes devonicus USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes gibberosus USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes parvimammatus USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes simplex USSR(Russian Platform) Eifelian
Retusotriletes Retusotriletes sp USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes subgibberosus USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes tamilii USSR(Russian Platform) Givetian
Retusotriletes Retusotriletes translaticius USSR(Russian Platform) Eifelian
Retusotriletes Retusotriletes verrucosus USSR(Russian Platform) Givetian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes conformis USSR(Russian Platform) Early Famennian Late Famennian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes extensus USSR(Russian Platform) Eifelian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes ornatissimus USSR(Russian Platform) Eifelian