Author:
Krylova,A.K.;Narbutas,V.V.;Karataiute-Talitaa,V.N.;Zheiba,S.I.;Vasilyauskas,V.M.;Makhnach,A.S.;Golubtsov,V.K.;Khizhyakov,A.V.;Potyanovskaya,G.M.;Gurevich,K.Y.;Bobrinskii,V.M.;Safarov,E.I.;Kapian,V.K.
Year:
1973
Title:
Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor)
Foreign title:
Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors)
Reference:
Krylova,A.K. et al. (1973) Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor) [ Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 347 P. 63- 92
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes hyalinus USSR(Russian Platform) Late Famennian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes incisus USSR(Russian Platform) Early Frasnian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes lepidophytus USSR(Russian Platform) Late Famennian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes lepidophytus USSR(Russian Platform) Late Famennian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes longus USSR(Russian Platform) Givetian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes melanidus USSR(Russian Platform) Givetian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes meonacanthus USSR(Russian Platform) Givetian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes mesodevonicus USSR(Russian Platform) Eifelian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes micromanifestus USSR(Russian Platform) Late Famennian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes pallidus USSR(Russian Platform) Late Famennian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes poljessicus USSR(Russian Platform) Early Famennian Late Famennian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes polyacanthus USSR(Russian Platform) Givetian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes polymorphus USSR(Russian Platform) Givetian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes proteus USSR(Russian Platform) Givetian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes rugosus USSR(Russian Platform) Early Famennian Late Famennian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sp USSR(Russian Platform) Givetian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes spinutissimus USSR(Russian Platform) Givetian