Author:
Krylova,A.K.;Narbutas,V.V.;Karataiute-Talitaa,V.N.;Zheiba,S.I.;Vasilyauskas,V.M.;Makhnach,A.S.;Golubtsov,V.K.;Khizhyakov,A.V.;Potyanovskaya,G.M.;Gurevich,K.Y.;Bobrinskii,V.M.;Safarov,E.I.;Kapian,V.K.
Year:
1973
Title:
Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor)
Foreign title:
Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors)
Reference:
Krylova,A.K. et al. (1973) Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor) [ Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 347 P. 63- 92
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes inferus USSR(Russian Platform) Givetian
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinosus USSR(Russian Platform) Givetian
Acanthotriletes Acanthotriletes perpusillus USSR(Russian Platform) Eifelian
Archaeotriletes Archaeotriletes larvatus USSR(Russian Platform) Givetian Early Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes adultus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes antiquus USSR(Russian Platform) Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes basilaris USSR(Russian Platform) Givetian Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes bislimbatus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes comptus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes comptus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes dedaleus USSR(Russian Platform) Late Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes echinatus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes echinatus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes extensus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes extensus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes glaber USSR(Russian Platform) Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes gorodkensis USSR(Russian Platform) Givetian