Author:
Marcinkiewicz,T.
Year:
1960
Title:
Megaspore analysis of Jurassic sediments near Gorzow Slaski-Praszka, (Cracow-Wielun Region).
Foreign title:
Analiza megasporowa Osadow Jurajskich Okolic Gorzowa Slaskiego-Praszki
Reference:
Marcinkiewicz,T. (1960) Megaspore analysis of Jurassic sediments near Gorzow Slaski-Praszka, (Cracow-Wielun Region). [ Analiza megasporowa Osadow Jurajskich Okolic Gorzowa Slaskiego-Praszki ] Kwartalnik Geologiczny (Instytut Geologiczy) Vol. 4 # 3 P. 713- 733
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Bacutriletes Bacutriletes clavatus sp. nov. Poland Late Liassic
Biharisporites Biharisporites scabrus sp. nov. Poland Late Liassic
Echitriletes Echitriletes hispidus sp. nov. Poland Late Liassic
Echitriletes Echitriletes sp Poland Late Liassic
Erlansonisporites Erlansonisporites reticulatus Poland Late Liassic
Erlansonisporites Erlansonisporites sparassis Poland Late Liassic
Erlansonisporites Erlansonisporites tegimentus sp. nov. Poland Late Liassic
Horstisporites Horstisporites puteus sp. nov. Poland Late Liassic
Horstisporites Horstisporites sp Poland Late Liassic
Horstisporites Horstisporites sp Poland Late Liassic
Hughesisporites Hughesisporites sp Poland Late Liassic
Hughesisporites Hughesisporites stillarus sp. nov. Poland Late Liassic
Maexisporites Maexisporites planatus sp. nov. Poland Late Liassic
Maexisporites Maexisporites sp Poland Late Liassic
Minerisporites Minerisporites institus sp. nov. Poland Late Liassic
Minerisporites Minerisporites volucris sp. nov. Poland Late Liassic
Sporites Sporites sp Poland Late Liassic