Author:
Kedo,G.I.
Year:
1976
Title:
New species of spores from the Lower and Middle Devonian of the Western Russian Plain. (In: New Species of Fossil Fauna and Flora of Belorussia.)
Foreign title:
Novye vidy spor Nizhnego i Spednego Devona Zapada Russkoi Platformy. (In: Novye vidy Iskopalmykh Zhivotnykh i Rastenii Belorussii)
Reference:
Kedo,G.I. (1976) New species of spores from the Lower and Middle Devonian of the Western Russian Plain. (In: New Species of Fossil Fauna and Flora of Belorussia.) [ Novye vidy spor Nizhnego i Spednego Devona Zapada Russkoi Platformy. (In: Novye vidy Iskopalmykh Zhivotnykh i Rastenii Belorussii) ] Akademiya nauk BSSR, Belorusskoe Otdelenie Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva, Minsk, Izdatelstvo Nauka I Tekhnika P. 109- 188
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes proprius sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes setiferus USSR(Belorussian SSR) Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes tenuiaculeatus sp. nov. USSR(Smolensk) Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes variaculeatus sp. nov. USSR(Smolensk) Middle Devonian
Acinosporites Acinosporites sp. Mort.& Chal.,1972 sp. nov. USSR(Smolensk) Siegenian Givetian
Archaeotriletes Archaeotriletes ornatus sp. nov. USSR(Bryansk) Middle Devonian
Archaeotriletes Archaeotriletes splendidus sp. nov. USSR(Smolensk) Middle Devonian Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes atypicus USSR(Smolensk) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes birimatus sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes birimatus sp. nov. USSR(Latvian SSR) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes densus sp. nov. USSR(Smolensk) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes densus sp. nov. USSR(Belorussian SSR) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes granosus sp. nov. USSR(Smolensk) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes marmoratus sp. nov. USSR(Smolensk) Late Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus sp. nov. USSR(Smolensk) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus sp. nov. USSR(Bryansk) Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes pensus sp. nov. USSR(Bryansk) Middle Devonian