Author:
Koksharov,V.A.;Bayeva,Z.M.;Gorskaya,G.S.
Year:
1981
Title:
Biostratigraphy and correlation of sections of Devonian deposits from the Leninoyorsk Graben in Rudnyi Altai
Foreign title:
Biostratigrafiya i korrelyatsiya Razrezov Devonskikh otlozhenii Leninogorskogo Grabens Rudnogo Altaya
Reference:
Koksharov,V.A. et al. (1981) Biostratigraphy and correlation of sections of Devonian deposits from the Leninoyorsk Graben in Rudnyi Altai [ Biostratigrafiya i korrelyatsiya Razrezov Devonskikh otlozhenii Leninogorskogo Grabens Rudnogo Altaya ] Proceedings,Academy of Sciences of Kazakh SSR # 3 P. 15- 23
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes denticulatus USSR(Altai Kray) Early Emsian
Acanthotriletes Acanthotriletes mutabilis USSR(Altai Kray) Middle Eifelian
Acanthotriletes Acanthotriletes parvispinosus USSR(Altai Kray) Early Emsian
Acanthotriletes Acanthotriletes perpusillus USSR(Altai Kray) Middle Eifelian Early Givetian
Acanthotriletes Acanthotriletes rugatus USSR(Altai Kray) Middle Eifelian
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Altai Kray) Middle Givetian Late Givetian
Acanthotriletes Acanthotriletes usitatus USSR(Altai Kray) Middle Givetian Late Givetian
Archaeohystrichosphaeridium Archaeohystrichosphaeridium acanthaceum USSR(Altai Kray) Silurian Gedinnian
Archaeohystrichosphaeridium Archaeohystrichosphaeridium cellulare USSR(Altai Kray) Late Emsian Middle Eifelian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes confusus USSR(Altai Kray) Middle Givetian Late Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes decorus USSR(Altai Kray) Middle Givetian Late Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes memorabilis USSR(Altai Kray) Late Emsian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus USSR(Altai Kray) Middle Eifelian Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes parvibasilaris USSR(Altai Kray) Middle Givetian Late Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes retiformis USSR(Altai Kray) Late Eifelian Early Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes rugosus USSR(Altai Kray) Late Eifelian Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes tuberculatus USSR(Altai Kray) Middle Givetian Late Givetian