Author:
Semochkina,T.G.;Sidorenkova,L.V.;Zinkova,M.S.
Year:
1981
Title:
Pollen and spore assemblages of Continental Paleogene-Neogene deposits of the Western Siberian Platform and their significance for stratigraphy and correlation
Foreign title:
Kompleksy pyltsy i spor Kontinentalnykh Paleogen-Neogenovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy Ravniny i Ikh znacheniy Klya stratigrafii i korrelyatsii.
Reference:
Semochkina,T.G. et al. (1981) Pollen and spore assemblages of Continental Paleogene-Neogene deposits of the Western Siberian Platform and their significance for stratigraphy and correlation [ Kompleksy pyltsy i spor Kontinentalnykh Paleogen-Neogenovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy Ravniny i Ikh znacheniy Klya stratigrafii i korrelyatsii. ] Biostratigraphic Aspects of Palynology. Palynological Conference,USSR(Tyumen) P. 121- 122
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus USSR(WSL) Oligocene
Betula Betula gracilis USSR(WSL) Oligocene
Carya Carya spackmania USSR(WSL) Oligocene
Fagus Fagus grandifoliiformis USSR(WSL) Oligocene
Quercus Quercus siberica USSR(WSL) Oligocene