Genus Gleichenia

Species total:
85
Age range:
435 - 0 MA (obsolete dating)
IRMNG:
find
Name From To Age range
Gleichenia senonica Dogger Oligocene
Gleichenia sp Tournaisian Pleistocene
Gleichenia sp. Agra.et al,1956 Early Oligocene Early Oligocene
Gleichenia sp. Diac.& Nico.,1968 Tortonian Tortonian
Gleichenia sp. More.,1956 Miocene Miocene
Gleichenia sp. Sung et al,1964 Late Eocene Middle Oligocene
Gleichenia sp. Yaro.,1965 Late Jurassic Late Jurassic
Gleichenia sp.1 Aptian Miocene
Gleichenia sp.1 Kolt.et al,1964 Valanginian Barremian
Gleichenia sp.2 Aptian Campanian
Gleichenia sp.2 Kolt.et al,1964 Hauterivian Albian
Gleichenia sp.3 Turonian Danian
Gleichenia sp.3 Kolt.et al,1964 Hauterivian Albian
Gleichenia sp.4 Turonian Danian
Gleichenia sp.5 Aptian Cenomanian
Gleichenia sp.6 Cenomanian Turonian
Gleichenia sp.7 Cenomanian Turonian