Genus Sporonites

Species total:
94
Age range:
2600 - 1.8 MA (obsolete dating)
IRMNG:
find
Name From To Age range
Sporonites Early Proterozoic Permian
Sporonites abditus Westphalian B Westphalian B
Sporonites aletes Visean Westphalian D
Sporonites alienus Tertiary Neogene
Sporonites ambicallus Oligocene Oligocene
Sporonites anulatus Visean Westphalian C
Sporonites auriculaferens Westphalian B Westphalian B
Sporonites biporus Mississippian Mississippian
Sporonites bireticulatus Westphalian B Westphalian B
Sporonites calamitus Liassic Liassic
Sporonites catamitus Miocene Miocene
Sporonites catenatus Miocene Miocene
Sporonites cicatricosus Westphalian C Westphalian C
Sporonites cylindricus Early Carboniferous Westphalian C
Sporonites deltoides Late Westphalian B Late Westphalian B
Sporonites elatifer Namurian Namurian
Sporonites ellipsoides Morrowan Desmoinesian