Author:
Skiba,L.A.
Year:
1975
Title:
The history of the Deveolpment of Kamchatka vegetation during the Late Cenozoic.
Foreign title:
Istoriya Razvitiya Restitelnosti Kamchatki v Pozdem Kaynozoe.
Reference:
Skiba,L.A. (1975) The history of the Deveolpment of Kamchatka vegetation during the Late Cenozoic. [ Istoriya Razvitiya Restitelnosti Kamchatki v Pozdem Kaynozoe. ] Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni,Geologicheskii Instityt, Akademiya Nauk.SSR,Order of the Red Banner Geol.Inst.Transactions.(Moscow) Vol. 276 P. 1- 72
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Tsuga Tsuga oblonga USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Tsuga Tsuga sp USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Ulmus Ulmus USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Ulmus Ulmus caprinoides USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Umbelliferae Umbelliferae USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Viburnum Viburnum sp USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene