Author:
Barbashinova,V.N.
Year:
1951
Title:
Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay.
Foreign title:
Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya.
Reference:
Barbashinova,V.N. (1951) Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay. [ Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya. ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1951 P. 61- 68
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Pterocarya Pterocarya sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Quercus Quercus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Rhus Rhus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Salix Salix USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Taxodium Taxodium USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Tilia Tilia sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Trachytriletes Trachytriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Ulmus Ulmus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene