Author:
Menshikova,N.Y.;Tsaturova,A.A.
Year:
1973
Title:
Palynological subdivision of Lower Jurassic non-marine Mangyshlak deposits. (In: Mikrofossilii Drevneishikh Otlozhenii. T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors)
Foreign title:
Raschleneniye Kontinental'Nykh Nizhneyurskikh otlozheniye Mangyshlaka po palinologicheskim dannym. (In: T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors, mikrofossilii drevneishikh otlozhenii)
Reference:
Menshikova,N.Y. et al. (1973) Palynological subdivision of Lower Jurassic non-marine Mangyshlak deposits. (In: Mikrofossilii Drevneishikh Otlozhenii. T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors) [ Raschleneniye Kontinental'Nykh Nizhneyurskikh otlozheniye Mangyshlaka po palinologicheskim dannym. (In: T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors, mikrofossilii drevneishikh otlozhenii) ] International Palynological Conference,3rd, Proceedings; Nauka, Moscow, Russia. P. 57- 60
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Klukisporites Klukisporites variegatus USSR(Gurevskaya) Late Liassic
Leiotriletes Leiotriletes USSR(Kazakh SSR) Liassic
Leiotriletes Leiotriletes USSR(Gurevskaya) Liassic
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Kazakh SSR) Liassic
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Gurevskaya) Liassic
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Gurevskaya) Late Liassic
Marattia Marattia sp USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic
Marattia Marattia sp USSR(Gurevskaya) Middle Liassic
Marattisporites Marattisporites scabratus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Marattisporites Marattisporites scabratus USSR(Gurevskaya) Early Liassic
Matonia Matonia sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Matonia Matonia sp USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic
Matonia Matonia sp USSR(Gurevskaya) Early Liassic
Matonia Matonia sp USSR(Gurevskaya) Middle Liassic
Matoniaceae Matoniaceae USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Matoniaceae Matoniaceae USSR(Gurevskaya) Late Liassic