Author:
Bolkhovitina,N.A.;Kotova,I.Z.;Samodurov,V.I.;Yang,C.-T.
Year:
1963
Title:
Stratigraphy of the Continental Cretaceous deposits of the Lower Syr-Dar'Ya Uplift (Northeast Aral Region).
Foreign title:
Stratigrafiya Kontinental'Nykh Melovykh Otozheniy Nizhnesyrdar' Inskogo Podnyatiya (Severo-Vostochnoye Priaral'Ye).
Reference:
Bolkhovitina,N.A. et al. (1963) Stratigraphy of the Continental Cretaceous deposits of the Lower Syr-Dar'Ya Uplift (Northeast Aral Region). [ Stratigrafiya Kontinental'Nykh Melovykh Otozheniy Nizhnesyrdar' Inskogo Podnyatiya (Severo-Vostochnoye Priaral'Ye). ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 152 # 2 P. 392- 395
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lygodium Lygodium sp USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Nudopollis Nudopollis USSR(Kazakh SSR) Campanian
Osmunda Osmunda granulata USSR(Kazakh SSR) Campanian
Osmunda Osmunda granulata USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Osmunda Osmunda granulata USSR(Kazakh SSR) Middle Albian
Pelletieria Pelletieria USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Pelletieria Pelletieria mediostriata USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Pelletieria Pelletieria minutaestriata USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Campanian
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Albian
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Turonian
Pinus Pinus aralica USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Plicapollis Plicapollis USSR(Kazakh SSR) Campanian
Plicapollis Plicapollis USSR(Kazakh SSR) Turonian
Podocarpaceae Podocarpaceae USSR(Kazakh SSR) Early Albian