Author:
Boichuk,G.V.;Burova,M.I.;Dulub,V.G.;Leshchukh,R.I.;Polukhtovich,B.M.;Turkevich,R.V.
Year:
1988
Title:
New data on the geological Make-Up of the Moldavian Jurassic Depression
Foreign title:
Novye dannye o Geologicheskom Stroenii Mozdavskoi Yurskoi Vpadiny
Reference:
Boichuk,G.V. et al. (1988) New data on the geological Make-Up of the Moldavian Jurassic Depression [ Novye dannye o Geologicheskom Stroenii Mozdavskoi Yurskoi Vpadiny ] Geologiya i Geokhimiya Goryuchikh Iskopaemykh,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 71 P. 87- 98
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cyathidites Cyathidites junctus USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Cyathidites Cyathidites minor USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Cyathidites Cyathidites australis USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Concavisporites Concavisporites jurienensis USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Cheiropleuria Cheiropleuria congregata USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Concavissimisporites Concavissimisporites southeyensis USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Osmundacidites Osmundacidites jurassicus USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Osmundacidites Osmundacidites sp USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Tripartina Tripartina variabila USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Auritulina Auritulina trilateroides USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Klukisporites Klukisporites variegatus USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Clathropteris Clathropteris obovata USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Toroisporis Toroisporis sp USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Neoraistrickia Neoraistrickia rotundiforma USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Marattisporites Marattisporites scabratus USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Disaccites Disaccites USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Piceaepollenites Piceaepollenites USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian