Author:
Boichuk,G.V.;Burova,M.I.;Dulub,V.G.;Leshchukh,R.I.;Polukhtovich,B.M.;Turkevich,R.V.
Year:
1988
Title:
New data on the geological Make-Up of the Moldavian Jurassic Depression
Foreign title:
Novye dannye o Geologicheskom Stroenii Mozdavskoi Yurskoi Vpadiny
Reference:
Boichuk,G.V. et al. (1988) New data on the geological Make-Up of the Moldavian Jurassic Depression [ Novye dannye o Geologicheskom Stroenii Mozdavskoi Yurskoi Vpadiny ] Geologiya i Geokhimiya Goryuchikh Iskopaemykh,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 71 P. 87- 98
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Appendicisporites Appendicisporites imperfectus USSR(Moldavian SSR) Middle Oxfordian Late Oxfordian
Auritulina Auritulina trilateroides USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Caytonipollenites Caytonipollenites USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Cheiropleuria Cheiropleuria congregata USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Classopollis Classopollis USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Oxfordian
Clathropteris Clathropteris obovata USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Concavisporites Concavisporites jurienensis USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Concavissimisporites Concavissimisporites southeyensis USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Cyathidites Cyathidites australis USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Cyathidites Cyathidites junctus USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian
Cyathidites Cyathidites minor USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Cyathidites Cyathidites sp USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Dicksonia Dicksonia sp USSR(Moldavian SSR) Middle Oxfordian Late Oxfordian
Dictyophyllidites Dictyophyllidites sp USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Oxfordian
Disaccites Disaccites USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Euryzonotriletes Euryzonotriletes USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian