Author:
Boichuk,G.V.;Burova,M.I.;Dulub,V.G.;Leshchukh,R.I.;Polukhtovich,B.M.;Turkevich,R.V.
Year:
1988
Title:
New data on the geological Make-Up of the Moldavian Jurassic Depression
Foreign title:
Novye dannye o Geologicheskom Stroenii Mozdavskoi Yurskoi Vpadiny
Reference:
Boichuk,G.V. et al. (1988) New data on the geological Make-Up of the Moldavian Jurassic Depression [ Novye dannye o Geologicheskom Stroenii Mozdavskoi Yurskoi Vpadiny ] Geologiya i Geokhimiya Goryuchikh Iskopaemykh,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 71 P. 87- 98
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Podocarpidites Podocarpidites USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Quadraeculina Quadraeculina USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Toroisporis Toroisporis sp USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian Early Bathonian
Tripartina Tripartina variabila USSR(Moldavian SSR) Late Bajocian