Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bocharnikova,A.D.;Voitsel,Z.A.;Ivanova,E.A.;Zauer,V.V.;Klimko,S.A.;Koltsova,T.T.;Korotkevich,V.D.;Kruchinina,N.V.;Markova,L.G.;Muratovoi,N.N.;Mchedlishvili,N.D.;Pavlov,V.V.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 366- 383
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Selaginella Selaginella picta USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Dicksonia Dicksonia sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Cyathea Cyathea sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Cyclophorus Cyclophorus sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia laeta USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia triplex USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia umbonata USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Schizaea Schizaea sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Lygodium Lygodium gibberulum USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Picea Picea sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian