Author:
Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Kara-Murza,E.N.;Koltsova,T.T.;Kopytova,E.A.;Popova,L.L.;Sedova,M.A.
Year:
1964
Title:
A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Bondarenko,N.M. et al. (1964) A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 322- 339
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Selaginellaceae Selaginellaceae USSR(Stalingrad) Valanginian
Selaginellaceae Selaginellaceae USSR(Sverdlovskaya) Valanginian
Selaginellaceae Selaginellaceae USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Selaginellites Selaginellites medius USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Sequoia Sequoia sp USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Sphagnales Sphagnales USSR(Urals) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes globoides USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes pumilus USSR(Urals) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes pumilus USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes sectilis USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes sp USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes substrictus USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes verus USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(Stalingrad) Valanginian
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian