Author:
Garetsky,R.G.
Year:
1959
Title:
Jurassic, Jurassic-Triassic and Paleozoic deposits within the Tchushkakul Anticline to the south of Mugodzahr.
Foreign title:
Yurskie,Yursko-Triasovye i Paleozoiskie otlozheni Ya Chushkakulskoi Antiklinal k Yugy Ot Mugodzhar
Reference:
Garetsky,R.G. (1959) Jurassic, Jurassic-Triassic and Paleozoic deposits within the Tchushkakul Anticline to the south of Mugodzahr. [ Yurskie,Yursko-Triasovye i Paleozoiskie otlozheni Ya Chushkakulskoi Antiklinal k Yugy Ot Mugodzhar ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 34 # 5 P. 103- 116
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Hymenophyllum Hymenophyllum USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Dicksonia Dicksonia arborescens USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Leptochylus Leptochylus sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Dictyophyllum Dictyophyllum USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Late Jurassic
Asplenium Asplenium sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Matonia Matonia sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Phlebopteris Phlebopteris muensteri USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Polypodiaceae Polypodiaceae sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Polypodium Polypodium sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Schizaea Schizaea sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Lygodium Lygodium sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Osmunda Osmunda jurassica USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Osmunda Osmunda intermedia USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Osmundaceae Osmundaceae sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Todites Todites cladophleboides USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Botrychium Botrychium sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Trachytriletes Trachytriletes USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic